Kovos Nový Knín

Technický popis technologií sušáren KovoS do zděných prostor

Sušárenská technologie KovoS může být dodávána také do zděných prostor, které má objednavatel k dispozici. Předpokládá se, že zděný prostor bude mít zajištěn tepelný odpor stěn vhodnou izolací (s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 3,1 m2•K/W) a bude odolný proti průniku vlhkosti. Pokud daný prostor nesplňuje podmínky popsané výše, je možné na objednávku prostory odizolovat a oplechovat vnitřní stěny hliníkovým trapézovým plechem. Strop sušárny musí být z důvodu montáže komínů ventilace nosný a umístěn minimálně jeden metr pod případnou střechou. Místa na připojení topné vody od kotle, studené vody pro vlhčení a elektrické energie (3×400 V) jsou vyvedeny dle přání objednavatele. Jednotlivé typy technologií, v závislosti na velikosti komory, se mohou lišit. Proto je ke každé zakázce přistupováno individuálně a ceny se stanovují dohodou.

technologie_susarny

Hlavní komponenty technologií sušáren:

  • Vnitřní a venkovní kolejiště
  • Celohliníková vrata se zárubněmi- pantová, boční
  • Rozvod topné vody (z Cu potrubí) s vyhřívacími výměníky, čtyřcestným ventilem, oběhovým čerpadlem a servomotorem pro regulaci průtoku topné vody. Vyhřívací výměníky jsou vyrobeny z Cu trubek s Al žebrováním, což zajišťuje jejich dlouhou životnost a vysokou tepelnou účinnost
  • Vzduchotechnický systém větrání komory se servomotorem a ventilátory nuceného proudění vzduchu v komoře, se speciálními el.motory (do teploty 100°C a relativní vlhkosti vzduchu 98%) a plastovými vrtulemi vhodnými do prostředí sušáren
  • Vnitřní a venkovní elektrické rozvody, propojení měřících a regulačních prvků s vyvedením v místě umožňujícím připojení na vnější rozvody objednavatele
  • Rozvod vody s regulací vlhčení včetně vlhčících trysek
  • Čidla vlhkosti dřeva a čidlo relativní vlhkosti
  • Náběhové a podhledové plechy mezistropu
  • Automatická řídící jednotka nebo poloautomatická řídící jednotka
  • Skříň měřících a regulačních obvodů s napojením na řídící počítačovou jednotku nebo na řídící poloautomatickou jednotku