Kovos Nový Knín

susarny_typu_mp

Sušárny typu MP

Jednohráňová sušárna určená pro menší provozy. Čelní navážení kolejovým vozíkem, energetický blok v zadní části.

typ_susarny_mp

Teplovzdušné sušárny typu MP jsou konstruovány jako jednohráňové a neprůjezdné sušící komory. Jsou určeny především do menších provozů a jejich maximální objem je 1,5 až 5,3 m³. Vnější rozměry sušárny jsou: délka 4,6 až 7,6 m, výška 1,3 m a šířka 2,2 m.
 
Řezivo je zaváženo čelně na zavážecím kolejovém vozíku. Velikost vozíku je od 3 do 6 metrů a je možné na něj naložit hrání řeziva o rozměru: délka 3,2 až 6,2 m, šířka 1,2 m a výška 1 m. Komory jsou celohliníkové, tvořené z hliníkových izolačních panelů s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálně parotěsná proti úniku vlhkosti díky speciálnímu silikonovému těsnění.
 
V zadní části sušící komory je umístěn energetický blok, ve kterém jsou instalovány vyhřívací bimetalický (Al) výměník, vzduchotechnika automatického odvětrávání komor, tryska vlhčení a axiální ventilátor. Právě díky ventilátoru je zajištěno vhodné nucené horizontální proudění, které výrazně podporuje plynulé a především rovnoměrné sušení řeziva.
Sušení probíhá při teplotách od 50 do 70 °C.
typ_susarny_MP
 
Na zadní stěně komory jsou vývody do připojovacího panelu a to jednak napojení topné vody a studené vody pro vlhčení, tak i propojení měřících a regulačních prvků a také vnitřních el. rozvodů (3×400 V). Sušárny typu MP je nutno připojit na zdroj topné vody o teplotě max. 90 °C a výkonu 10 až 20 kW. Na místo určení jso
u dodávány jako kompletně smontovaný celek.
 
Objemová kapacita řeziva v sušárnách typu MP je podle tloušťky a tvaru řeziva od 1,5 až 5,3 m3. V sušárnách se řezivo suší při teplotách 50 až 70°C.
 
susarny_typu_sl

Sušárny typu SL

Jednohráňová sušárna určená pro menší a střední provozy. Čelní navážení kolejovým vozíkem, energetický blok v zadní části.

typ_susarny_sl

Teplovzdušné sušárny typu SL jsou konstruovány jako jednohráňové, neprůjezdné sušící komory. Jsou určeny především do menších a středních provozů a jejich maximální objem je 3,2 až 10,8 m³. Vnější rozměry sušárny jsou: délka 4,6 až 7,6 m, výška 2,2m až 2,7m a šířka 2,2 m. Řezivo je zaváženo čelně na zavážecím kolejovém vozíku. Velikost vozíku je od 3 do 6 metrů a je možné na něj naložit hrání řeziva o rozměru: délka 3,2 až 6,2 m, šířka 1,2 m a výška 1,8m až 2,3m. Objemová kapacita řeziva v sušárně typu SL je podle tloušťky a tvaru prken od 3,2 do 10,8 m³.
 
Komory jsou celohliníkové, tvořené z hliníkových izolačních panelů s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálně parotěsná proti úniku vlhkosti díky speciálnímu silikonovému těsnění.
typ_susarny_sl
 
V zadní části sušící komory je umístěn energetický blok, ve kterém jsou instalovány vyhřívací bimetalický (Al) výměník, vzduchotechnika automatického odvětrávání komor, tryska vlhčení a axiální ventilátory. Právě díky dvěma ventilátorům je zajištěno vhodné nucené horizontální proudění, které výrazně podporuje plynulé a především rovnoměrné sušení řeziva.
 
Sušení probíhá při teplotách od 50 do 70 °C. Na zadní stěně komory jsou vývody do připojovacího panelu a to jednak napojení topné vody a studené vody pro vlhčení, tak i propojení měřících a regulačních prvků a také vnitřních el. rozvodů (3x400V). Sušárny typu SL je nutno připojit na zdroj topné vody o teplotě max. 90 °C a výkonu 20 až 45 kW. Na místo určení jsou dodávány jako kompletně smontovaný celek s elektrorevizí.
 
susarny_typu_slr

Sušárny typu SLR

Jednohráňová sušárna určená pro menší a střední provozy. Čelní navážení kolejovým vozíkem, energetický blok v mezistropu nad zavezeným materiálem.

typ_susarny_slr

Teplovzdušné sušárny typu SLR jsou konstruovány jako jednohráňové , neprůjezdné či průjezdné sušící komory. Jsou určeny především do menších a středních provozů a jejich maximální objem je 4,3 až 9 m³. Vnější rozměry sušárny jsou: délka 4,5 až 6,5 m, výška 3,2m a šířka 2,2 m. Řezivo je zaváženo čelně na zavážecím kolejovém vozíku. Na vozík je možno naložit hrání řeziva o rozměru: délka 4,2 až 6,2 m, šířka 1,2 m a výška 1,8 m.
 
Objemová kapacita řeziva v sušárně typu SLR je podle tloušťky a tvaru prken od 4,3 do 9 m³. Komory jsou celohliníkové, tvořené z hliníkových izolačních panelů s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálně parotěsná proti úniku vlhkosti díky speciálnímu silikonovému těsnění.
typ_susarny_slr
 
V mezistropu sušící komory je umístěn energetický blok, ve kterém jsou instalovány vyhřívací bimetalické (Al) výměníky, vzduchotechnika automatického odvětrávání komor, trysky vlhčení a axiální ventilátory. Právě díky ventilátorům je zajištěno vhodné nucené horizontálně vertikální proudění, které výrazně podporuje plynulé a především rovnoměrné sušení řeziva. Sušení probíhá při teplotách od 50 do 70 °C.
 
Na zadní stěně komory jsou vývody do připojovacího panelu a to jednak napojení topné vody a studené vody pro vlhčení, tak i propojení měřících a regulačních prvků a také vnitřních el. rozvodů (3×400 V). Sušárny typu SLR je nutno připojit na zdroj topné vody o teplotě max. 90 °C a výkonu 25 až 35 kW. Na místo určení jsou dodávány jako kompletně smontovaný celek.
 
susarny_typu_sr

Sušárny typu SR

Dvouhráňová sušárna určená pro střední a větší provozy. Čelní navážení kolejovým vozíkem na dvoje paralelní kolejiště, energetický blok v mezistropu nad zavezeným materiálem.

Teplovzdušné sušárny typu SR jsou konstruovány jako dvouhráňové, průjezdné či neprůjezdné sušící komory. Jsou určeny především do menších a středních provozů a jejich maximální objem je 9,5 až 40 m³. Vnější rozměry sušárny jsou: délka 4,7 až 12,8 m, výška 3,3 m a šířka 4,2 m. Do sušárny jsou zavedeny dvoje paralelní koleje. Řezivo je zaváženo čelně na dvou kolejových vozících umístěných paralelně vedle sebe. Na každý z nich je možné umístit hráně o rozměru: délka 4,2 až 12,5 m, šířka 1,2 m a výška 2,2 m.
 
Objemová kapacita řeziva v sušárně typu SR je podle tloušťky a tvaru prken od 9,5 do 40 m³. Komory jsou celohliníkové, tvořené z hliníkových izolačních panelů s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálně parotěsná proti úniku vlhkosti díky speciálnímu silikonovému těsnění.
typ_susarny_sr
 
V mezistropu sušící komory je umístěn energetický blok, ve kterém jsou instalovány vyhřívací bimetalický (Al) výměníky, vzduchotechnika automatického odvětrávání komor, trysky vlhčení a axiální ventilátory. Právě díky ventilátorům je zajištěno vhodné nucené horizontálně vertikální proudění, které výrazně podporuje plynulé a především rovnoměrné sušení řeziva. Sušení probíhá při teplotách od 50 do 70 °C.
 
Na zadní stěně komory jsou vývody do připojovacího panelu a to jednak napojení topné vody a studené vody pro vlhčení, tak i propojení měřících a regulačních prvků a také vnitřních el. rozvodů (3×400 V). Sušárny typu SR je nutno připojit na zdroj topné vody o teplotě max. 90 °C a výkonu 50 až 120 kW. Na místo určení jsou ke konečné montáži dodávány v podobě předem připravených panelů a nosných prvků.
 
susarny_typu_srp

Sušárny typu SRP

Sušárna určená pro sušení palet nebo řeziva se zavážením pomocí vysokozdvižného nebo paletovacího vozíku.

typ_susarny_srpTeplovzdušné sušárny typu SRP jsou konstruovány jako neprůjezdné sušící komory. Čelní zavážení palet a řeziva probíhá pomocí vysokozdvižného nebo paletovacího vozíku. Sušárny jsou určeny především pro sušení jehličnatého nebo listnatého řeziva a také pro sušení a tepelné ošetření palet dle předpisu IPPC (ISPM 15). Kapacita sušárny je 400 až 1200 ks euro-palet. Sušárny jsou vhodné především do středních a velkých provozů.

V případě požadavku na sušení listnatého řeziva je nutné instalovat frekvenční měnič otáček motorů ventilátorů. Toto zařízení v závislosti na vlhkosti sušeného řeziva plynule snižuje otáčky ventilátorů. Motory sušáren jsou konstruovány do extrémních podmínek (až do 100°C a 98% relativní vlhkosti). Maximální objem sušárny je 18 až 120 m³. Její vnější rozměry jsou: délka 4,5 až 8,5 m, výška 4,5 m a šířka 6,5 až 7,5 m.

typ_susarny_srp
Komory jsou celohliníkové, tvořené z hliníkových izolačních panelů s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,030 W/m•K. Komora je maximálně parotěsná proti úniku vlhkosti díky speciálnímu silikonovému těsnění. V mezistropu sušící komory je umístěn energetický blok, ve kterém jsou instalovány vyhřívací bimetalické Al výměníky, vzduchotechnika automatického odvětrávání komory, trysky vlhčení a axiální ventilátory. Díky ventilátorům je zajištěno vhodné nucené vertikálně horizontální proudění, které výrazně podporuje plynulé a především rovnoměrné sušení řeziva nebo palet.
 
Sušení probíhá při teplotách od 50 do 70 °C. Na zadní stěně komory jsou vývody do připojovacího panelu a to jednak napojení topné vody a studené vody pro vlhčení, tak i propojení měřících a regulačních prvků a také vnitřních el. rozvodů (3×400 V). Sušárny typu SRP je nutno připojit na zdroj topné vody o teplotě max. 90 °C a výkonu 100 až 360 kW. Na místo určení jsou dodávány ke konečné montáži v podobě předem připravených panelů a nosných prvků.