Kovos Nový Knín

palety

Ve všech našich sušárnách je možné provádět tepelné ošetření dřevěného obalového materiálu a to v souladu s mezinárodním standardem FAO ISPM 15, kterým je regulován pohyb dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) jako národní orgán ochrany rostlin dle mezinárodní úmluvy pro ochranu rostlin (IPPC) zabezpečuje plnění požadavků vycházejících z výše uvedených dokumentů. Pro uplatňování požadavků standardu FAO ISPM 15 byl zřízen systém registrace sušáren dřeva pro subjekty pracující v tomto oboru v ČR. Našim zákazníkům rádi poradíme a pomůžeme jim, tak se zřízením potřebného certifikátu.

Subjektům provozujícím sušárny používané k ošetřování dřevěného obalového materiálu je na základě schválení technologického postupu pro provozování sušárny a označování dřevěného obalového materiálu a kontroly funkční způsobilosti sušárny vydáno oprávnění k provozování sušárny a subjekty jsou zapsány do rejstříku provozovatelů.

Tepelné ošetření (kód ošetření pro značku: HT)
Dřevěný obalový materiál musí být zahřát podle zvláštního technologického postupu vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska doby ohřevu, při němž se dosáhne minimální teploty 56 °C při minimální době trvání 30 minut dosažených nepřetržitě v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra).