Kovos Nový Knín

poloautomaticka_regulace_susarny

Poloautomatická regulace sušáren

Manuální nastavování parametrů sušení. Nastavené parametry jsou udržovány automaticky. Výhodou poloautomatické regulace je v jednoduchosti zařízení.

poloautomaticka_regulace

Poloautomatická regulace PR-1 je schopná řídit pouze jednu komoru. Sušení probíhá podle ručně zadaných parametrů (tzn. teplota, relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu). Parametry pro jednotlivé druhy dřevin jsou odečítány z tabulek pro sušení.
 
Navolené prostředí v sušárně udržuje regulace zcela automaticky (tzn. zadanou teplotu, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu). Poloautomatickou regulaci PR-1 lze umístit na kterýkoliv bok nebo zadní stěnu sušárny. Výhodou poloautomatické regulace je zejména snadná obsluha, nízká pořizovací cena a plně automatické udržování navoleného prostředí v komoře.
 
Regulace PR-1 byla zmodernizována a doplněna o tzv. „metodu pulzního nastřikování vlhčící vody“, čímž dochází k úspoře nastřikované vody a hlavně k úspoře dodávané tepelné energie. Další novinkou je možnost za příplatek dokoupit tzv. „černou skříňku“, kde se ukládají údaje o průběhu sušení. Výhodou je možnost zpětné kontroly průběhu sušení a tím i kontroly kvality sušeného řeziva. Údaje, na základě kterých je sušící proces v komoře regulován, jsou získávány ze čtyř vlhkostních sond řeziva umístěných v hráni (na přání je možné dodat zařízení na snímání vlhkosti ve dřevě za pomocí až dvanácti sond), teploty vzduchu a jeho relativní vlhkosti.
 
montaz_regulaceregulace_susarny
Teplota a relativní vlhkost vzduchu je v sušárnách fy. KovoS snímána pomocí elektronického čidla tzv. „čidla relativní vlhkosti“. Čidlo je mnohem přesnější a citlivější na změny prostředí v komoře než dříve používaný psychrometr. Tím také dochází k úspoře dodávané tepelné energie.
 

Automatická regulace sušáren

Automatická počítačová řídící jednotka KovoS AR-4 je schopná řídit až šest komor nezávisle na sobě. Sušící proces je plně automaticky řízen počítačem na základě zadaných hodnot: druh řeziva, tloušťka řeziva počáteční a požadovaná konečná vlhkost řeziva. Automatická počítačová řídící jednotka KovoS AR-4 umožňuje tisk protokolu o průběhu sušení.

Počítačová řídící jednotka KovoS AR-4 je schopná řídit až šest komor nezávisle na sobě. Sušící proces je plně automaticky řízen na základě zadaných hodnot: druh řeziva, tloušťka řeziva, počáteční a požadovaná konečná vlhkost řeziva. Průběh celého sušení je monitorován a každé 2 hodiny ukládán do paměti počítače, obsluha může během sušení kdykoli (po stisknutí příslušné klávesy) zpětně kontrolovat stav prostředí v komoře a vlhkostní spád jednotlivých sond.
 
Automatická regulace KovoS AR-4 umožňuje tisk protokolu o průběhu sušení. Řídící počítačovou jednotku AR-4 lze umístit až 100 m od sušárny. Na přání je možno nainstalovat ovládání sušárny pomocí mobilního telefonu, nebo internetu. Údaje, na základě kterých je sušící proces v komoře regulován , jsou získávány ze čtyř vlhkostních sond řeziva umístěných v hráni (na přání je možné dodat zařízení na snímání vlhkosti ve dřevě za pomocí až dvanácti sond), teploty vzduchu a jeho relativní vlhkosti. Při ošetření palet dle předpisu IPPC je navíc snímána teplota ze špalku palety pomocí externí sondy.
program_regulace_susaren program_regulace
 
Teplota a relativní vlhkost vzduchu je v sušárnách fy. KovoS snímána pomocí elektronického čidla tzv. ,,čidlo relativní vlhkosti“, které je mnohem přesnější a citlivější na změny prostředí v komoře než dříve používaný běžný psychrometr. Tím také dochází k nemalé úspoře dodávané tepelné energie.